Salgsbetingelser

1. Avtalen

Alle salgsbetingelsene og opplysningene oppgitte i bestillings løsningen og eventuelle andre vilkår fomler denne avtalen. I tilfellet der konflikten oppstår om opplysningene, blir alt tatt mellom partene, så langt det ikke er mot lovet.

2. Partene

Selger er Perfekt Bil AS,
Skåthaugkleiva 8, 6010 Ålesund,
email: [email protected]
tlf nr:40845790
Org nr: 920 782 302,
og betegnes som selger/selgeren.

Personen som foretar bestillingen defineres i avtalen som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Oppgitte prisene for tjenester og varer er de prisene som kjøperen skal betale. Alle avgifter og andre kostnader er inkludert i summen. Kostnader som kjøperen ikke blir informert om, skal ikke betales.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter fra tidspunktet der kjøperen har sendt inn sin bestilling.

Avtalen er ikke gjeldt hvis det har kommet skrive feil i tilbudet i bestillings løsningen, nettbutikken eller i selve bestillingen, og at kjøperen har markert eller burde ha markert en slik feil.

5. Betaling

På samme tid da avtalen mellom kjøperen og selgeren har inngått, kan selgeren kreve betaling fra kjøperen.

Ved valg av kreditt- eller debetkort ved bestilling, kjøpesummen blir reservert på kortet, og trekket samme dagen som varene blir sendt.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen sendt til kjøperen sammen med varene. Betalingstiden for fakturaen blir minst 14 dager fra dato varene blir levert.

Andre partene som er under 18 år kan ikke bruke faktura som betalingsalternativ.

6. Levering

Levering skjer når kjøperen, eller personen som representerer han har tatt over tingen.

I tilfellet leveringstiden er ikke oppgitt ved bestillings løsningen, selgeren har plikt til å sende varene senest 30 dager etter bestillingen er mottatt fra kunde. Varene skal være levert til kjøperen med mindre noe annet ble avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for produktene som ble levert går over på kjøperen eller hans representant i følge med punkt 6.

Angrerett

Uten at avtalen er unntatt fra angrerett, har kjøperen lov til å angre kjøpet av produktene i følge angrerettloven.

Kjøperen har 14 dagers frist til å gi melding om angreretten til selgeren, senest 14 dager fra dagen varene har blitt levert. Hvis fristen løper ut på en helligdag, høytidsdag eller på lørdag, forlenges da fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen begynner å løpe:

Når varer som ble bestilt ble mottatt av kjøperen eller andre autoriserte personer (se punkt 6).

Når kjøpet består av flere kolli og den siste ble levert.

Ved bruk av angreretten må varene bli levert tilbake til selgeren, senest 14 dager etter at meldingen av angreretten ble sendt og bekreftet av selgeren. Kjøper har plikt til å dekke alle kostnadene for frakt og diverse, med mindre noe annet ble avtalt med selgeren.

Reklamasjon og garanti

Kjøperen har rett til å reklamere varen hvis det har forekommet en mangel eller produksjonsfeil på produktet. Alt ønsket retur på grunn av feil eller mangel må meldes til oss på e-post som er oppgitt på “kontakt oss” side.

Kjøperen har også rett til å kreve feilen på produktet rettet, eller levert manglende delene igjen. Selgeren har rett til å motsatte seg, hvis øvrige gjennomføringen er umulig eller om det vil forekomme store kostnader på grunn av saken.

Selger har ikke rett til å ta for seg mer en to hjelps forsøk for samme produktet.

Kjøperen får også garantien enten fra selgeren eller produsenten, som gir kjøperen mer mulighet for reklamasjon

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Selgeren har rett til å kreve erstatning fra kjøperen hvis den har ikke oppfylt alle kravene som ligger i avtalen. Selgeren forholder seg rett til å kreve dekket kostnadene for uavhentet varer, gebyrer/renter som blir tatt via inkassosloven eller renter ved forsinket betaling.

Personopplysninger

Selgeren som er behandlingsansvarlige er også ansvarlig for samling av personopplysninger. Med mindre noe annet er avtalt med kjøperen, skal selger samle alle nødvendige informasjonene for å oppfylle hele avtalen mellom kjøperen og selgeren. for å fullføre salgsprosessen. Kjøperens informasjoner og opplysninger blir bare utlevert til andre for å få gjennomført prosessen.