Salgsbetingelser

1. Avtalen

Alle salgsbetingelsene og opplysningene oppgitt i bestillingsløsningen, samt andre eventuelle vilkår former denne avtalen. I tilfelle det skulle oppstå konflikter rundt opplysningene, vil alt bli håndterte mellom partene så langt det ikke strider mot loven.

2. Partene

Selger er Perfekt Bil AS,
Skåthaugkleiva 8, 6010 Ålesund,
email: [email protected]
tlf nr:40845790
Org nr: 920 782 302,
og betegnes som selger/selgeren.

Personen som foretar bestillingen defineres i avtalen som kjøper/kjøperen.

3. Pris

De oppgitte prisene for tjenester og varer er de prisene kjøperen skal betale. Alle avgifter og andre kostnader er inkludert i summen. Kostnader som kjøperen ikke blir informert om, skal ikke betales.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter fra det tidspunktet der kjøperen har sendt inn sin bestilling. Avtalen er ikke gjeldende dersom det har kommet skrivefeil i tilbudet i bestillingsløsningen eller nettbutikken. Dette gjelder også i selve bestillingen, hvor kjøperen har lagte merke til, eller burde ha lagt merke til en slik feil.

5. Betaling

Fra det tidspunktet avtalen mellom kjøper og selger er inngått, kan selgeren kreve betaling fra kjøperen. Ved valg av kreditt- eller debetkort ved bestilling blir kjøpesummen reservert på kortet, og trukket samme dag som varene blir sendt. Ved betaling med faktura blir fakturaen sendt til kjøperen sammen med varene. Betalingstiden for fakturaen blir minst 14 dager fra den datoen varene blir levert. Kjøpere som er under 18 år kan ikke benytte seg av faktura som betalingsalternativ.

6. Levering

Levering regnes fra det tidspunktet kjøperen, eller personen som representerer han har tatt over varen. I tilfeller hvor leveringstiden ikke er oppgitt i bestillingsløsningen, har selgeren plikt til å sende varene senest 30 dager etter bestillingen fra kunden er mottatt. Varene skal bli levert til kjøperen med mindre noe annet er avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for produktene som har blitt levert føres over til kjøperen eller hans representant i tråd med punkt 6.

Angrerett

Dersom avtalen ikke er unntatt angrerett, har kjøperen lov til å angre kjøp av produkter i tråd med angrerettloven. Kjøperen har 14 dagers frist fra dagen varene har blitt levert til å melde fra til selger dersom vedkommende ønsker å benytte seg av angreretten. Dersom fristen løper ut på en helligdag, høytidsdag eller lørdag, forlenges da fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen begynner å løpe: Når bestilte varer har blitt mottatt av kjøperen eller andre autoriserte personer (se punkt 6): Når kjøpet består av flere kolli og den siste har blitt levert. Ved bruk av angreretten må varene bli levert tilbake til selgeren, senest 14 dager etter at meldingen om angrerett har blitt sendt og bekreftet av selgeren. Kjøper har plikt til å dekke alle kostnader for frakt og diverse, med mindre noe annet har blitt avtalt med selger.

Reklamasjon og garanti

Kjøperen har rett til å reklamere på varen dersom det har forekommet en mangel eller produksjonsfeil på produktet. Alle varer som ønskes returnert på grunn av feil eller mangler må meldes til oss på e-posten oppgitt på «kontakt oss» siden. Kjøperen har også rett til å kreve feilen på produktet rettet, eller å få levert de manglende delene. Selgeren har også rett til å motsette seg dette, dersom gjennomføringen ikke er mulig eller dersom det vil føre til store kostnader. Selger har ikke rett til å benytte seg av mer enn to hjelpeforsøk på samme produkt. Kjøperen får også garanti fra enten selgeren eller produsenten, som gir kjøperen flere muligheter for reklamasjon.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Selgeren har rett til å kreve erstatning fra kjøperen hvis den har ikke oppfylt alle kravene som ligger i avtalen. Selgeren forholder seg rett til å kreve dekket kostnadene for uavhentet varer, gebyrer/renter som blir tatt via inkassosloven eller renter ved forsinket betaling.

Personopplysninger

Selgeren som er behandlingsansvarlig er også ansvarlig for samling av personopplysninger. Med mindre noe annet er avtalt med kjøperen, skal selger samle all nødvendig informasjon for å oppfylle hele avtalen mellom kjøper og selger for å fullføre salgsprosessen. Kjøperens informasjon og opplysninger blir bare utlevert til andre for å få gjennomført prosessen.