Smøremidler har veldig universelt forbruksområde og ikke bare i bilbransjen. Det er produkter, som brukes både på små husarbeid, og på alle andre livets områder. Disse vil være nyttig der, hvor det oppstår hvilken som helst mekanisk friksjon.

Hva er smøremidler for?

Som regel har smøremidler funksjonen til å redusere friksjonen av mekaniske komponenter. Dette kan være f.eks. Inngangsporten, der eksternt lag vil korrodere, og oksiderer over tid. Derfor åpning av inngangsporten vil være vanskeligere, på grunn av en økt friksjon av smidde elementer. Med hjelpen kommer smøremidler, som reduserer friksjonen og forenkler åpning av gaten.

Forbruk i bilindustrien

I bilindustrien smøremidler er veldig verdsatt spesielt i vinter perioden. De forenkler åpning av frossen lås i bilene, som er et mareritt for førere spesielt i Norge. Det gjelder spesielt eiere av eldre biler, som åpning av dør skjer bare gjennom nøkkelen. Smøremidlers egenskapene er også verdsette av eiere til nye biler, for eksempel for å redusere friksjon av knirkende hengsler.

Smøremidler

Snart vil produktene vises i butikkens tilbud.

preloader