Kjølemiddelfluidet er en av de forbruksmateriellene vi ikke kan huske å bytte ut til det lekker gjennom et lekkasystem. Det er en enormt feil, som kan føre til seriøse feil av termostaten eller elektroventil, og i noen tilfeller- til immobilisering av bilen.

Hvor ofte bør man bytte kjølevæske?

Som regel hver kjølemedium beholder sine optimale parametre i fem år etter produksjons dato. Det ser ut litt annerledes i tilfellet av nye biler fra fabrikken, som i hvilke ble brukt kjølevæske med holdbarhet til sju år. I prinsippet gir ikke brukerveiledningen informasjon om erstatning, som er basert på antagelsen om at hele systemet vil mislykkes, slik at kjølevæsken vil bli erstattet uansett.

Hvilken kjølevæsken bør man velge?

Valg av den rette kjølevæske vil ikke skape store problemer. Viktigste regelen er, å bruke hver gang den samme typen av produktet. Blanding av forskjellige typer av kjølevæsker kan føre til gjensidig nøytralisering av tilleggene, som i oppgave har å redusere korrosive egenskapene.

Kjølevæske

Snart vil produktene vises i butikkens tilbud.

preloader